• Polityka prywatności

Klauzula RODO

  • Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże warunkiem zawarcia i realizacji umowy jest podanie prawdziwego adresu e-mail, na który przesłane wiadomości informujące o postępach w realizacji usługi oraz adresu do doręczeń, na który wyślemy zamówiony towar.

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Magdalena Żaczek, z siedzibą w miejscowości Warszawa, ul. Modlińska 73a/73, 03-199, województwo mazowieckie, nr NIP 7963001422 (dalej jako Elbize.pl).

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: Realizacji zawieranej właśnie umowy sprzedaży oraz wysyłki paczki a także, po wyrażeniu zgody, wysyłki newslettera. Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 tzw. Rozporządzenie RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą oraz wykonanie zawartej umowy.

  • Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Elbize.pl, podmioty zewnętrzne, z którymi Elbize.pl zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych takie jak obsługa księgowa, informatyczna oraz prawna.

  • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. poza obszar UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie w bezpośrednim związku z realizacją wykupionej usługi (np. e-mail z kodem dostępu/loginem, obsługa wiadomości automatycznych przez serwis Google lub MailChimp).

  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Magdalena Żaczek przez cały czas świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu przez okres 2 lat, ponieważ tyle czasu wynosi okres przedawnienie roszczeń związanych z zawartą umową o świadczenie usług droga elektroniczną.

  • W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

  • Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.

  • Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych, powiadamiając nas o tym mailowo lub listownie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.